INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pohledávky - daňově, účetně, právně (komplexní výklad)

Přednáší: Ing. Eva Nedorostková
Délka videa: 3 hodiny a 20 minut
Nahráno: 20.10.2022
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit jeho účastníky s problematikou pohledávek v komplexním přehledu nejdůležitějších pravidel platných pro tuto oblast, a to od právního vymezení vzniku pohledávky, přes její účetní zachycení až po daňové dopady řešené zákonem o rezervách a zákonem o daních z příjmů.

Obsah videokurzu:

  • Vymezení pohledávek (dluhů)  z pohledu obecně platných právních předpisů a účetních předpisů
  • Ocenění (hodnota) pohledávek
  • Tvorba  a použití (zrušení) zákonných opravných položek
  • Účetní a daňový odpis pohledávek 
  • Postoupení pohledávek
  • Daňové řešení pohledávek vzniklých z titulu "smluvních sankcí"
  • Vklady a kapitalizace pohledávek
  • Dodanění dluhů - po uplynutí zákonné lhůty od jejich splatnosti, účetní a daňový pohled na odpis dluhu 
  • Přehled vybraných příspěvků řešených na KV KDP k problematice pohledávek a dluhů 
  • Informace o vybraných judikátech NSS vážící se k problematice pohledávek a dluhů