INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení, připravované změny u DPP od 1.7.2024

Přednáší: Ing. Marta Ženíšková
Délka videa: 3 hodiny a 55 minut
Nahráno: 19.1.2024
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je poskytnout informace o změnách v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení a nových výkladech. Videokurz je určen pro mzdové účetní, personalisty, daňové poradce.

Obsah videokurzu:

 • Nemocenské pojištění
  • Změny od 1.1.2024 - redukční hranice, hranice pro účast na nemocenském pojištění, sazba pro pojistné na nem. pojištění a další
  • Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti a připravované změny od 1.7.2024
  • Zaměstnání malého rozsahu, včetně příkladů na vyplňování přílohy k žádosti o dávku
  • Rozhodné období ve zvláštních případech
  • Výklady některých ustanovení, k nimž je nejvíce dotazů
 • Pojistné na sociální zabezpečení
  • Nová výše maximálního vyměřovacího základu
  • Vyměřovací základ – započitatelnost některých příjmů
  • Slevy na pojistném