INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kontrolní hlášení a další změny zákona o DPH v roce 2016

Přednáší: Ing. Václav Benda
Délka videa: 4 hodiny a 20 minut
Nahráno: 15.3.2016
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Cílem tohoto více než 4 hodinnového videokurzu je seznámit účastníky s metodikou zpracování kontrolního hlášení a také s dalšími problémovými oblastmi uplatňování DPH. Videokurz je určen především pro finanční a daňové účetní, ekonomické poradce další zájemce o problematiku daně z přidané hodnoty.

Náplň videokurzu:

  • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
  • Aktuální problémy při stanovení místa plnění u služeb a aplikaci zvláštního režimu jednoho správního místa u vybraných služeb
  • Aktuální problémy při vystavování daňových dokladů a vazby na elektronickou evidenci tržeb
  • Aktuální problémy při stanovení sazeb daně a změny sazeb daně pro rok 2016 ve vazbě na zákon o evidenci tržeb
  • Změny ve vymezení penzijních činností od 1.1.2016 ve vazbě na ukončení důchodového spoření
  • Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na změny při osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí od 1.1.2016
  • Trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a změny pro rok 2016,
  • Praktické problémy v oblasti správy DPH
  • Povinná elektronická podání daňových přiznání a kontrolních hlášení v roce 2016
  • Metodika zpracování kontrolních hlášení od 1.1.2016