V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH u obcí a neziskových organizací

Přednáší: Ing. Olga Hochmannová
Délka videa: 3 hodiny a 10 minut
Nahráno: 19.4.2020
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.200,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit účastníky s uplatňováním DPH ve veřejné správě. Součástí výkladu jsou praktické postupy uplatňování DPH a upozornění na nejčastější chyby. Videokurz je určen vedoucím a úředníkům ekonomických odborů obcí, měst a krajů dále ekonomům a účetním ostatních neziskových organizací, organizačním složkám státu a dobrovolným svazkům obcí.

Obsah videokurzu:

  • Aktuální informace z oblasti DPH, změny DPH v roce 2020, upozornění na návrhy dalších změn ZDPH pro rok 2020, nejnovější metodické informace GFŘ
  • Předmět DPH u obcí a neziskových subjektů, činnosti, které jsou/nejsou předmětem daně, judikatura SDEU, analýza činností, které subjekt vykonává - rozlišení mezi výkony veřejné správy a ekonomickými činnostmi
  • Ekonomické činnosti zdanitelné a osvobozené od daně, sazby daně, činnosti osvobozené od daně, výčet a charakteristika, uplatňování DPH při prodeji pozemků obcí
  • Souvislost činnosti a nároku na odpočet daně, pravidla uplatňování odpočtu daně
  • Pravidla pro uplatňování odpočtu daně - plný/krácený odpočet daně, poměrná část odpočtu daně, výpočet koeficientu, opravy, úpravy a vyrovnání odpočtu daně - vysvětlení postupů na samostatných příkladech
  • Vybrané části zákona o DPH se zvláštnostmi pro obce, města, neziskové subjekty - režim přenesení daňové povinnosti, kontrolní hlášení
  • Ostatní zvažované změny DPH pro neziskové subjekty - skupinová registrace, dotace a předmět daně