INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňově uznatelné a neuznatelné náklady

Přednáší: Ing. Lenka Kruntorádová
Délka videa: 3 hodiny a 50 minut
Nahráno: 3.10.2022
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je obeznámit posluchače s problematikou daňové uznatelnosti, resp.neuznatelnosti jednotlivých nákladů.

Obsah videokurzu:

  • Pojem náklad a výdaj v účetnictví a v daních
  • Daňově účinné a daňově neúčinné náklady (výdaje)
  • Vztah §24 a §25 zákona o daních z příjmů
  • Pokyn GFŘ D-22 „k jednotnému uplatňování“ §24 a 25
  • Příklady daňově uznatelných nákladů dle §24 a z praxe
  • Příklady daňově neuznatelných nákladů dle §25
  • Vybrané judikáty NSS k dané problematice
  • Příklady argumentace daňové uznatelnosti z kontrol u klientů