INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit

Přednáší: Ing. Lenka Kruntorádová
Délka videa: 3 hodiny a 40 minut
Nahráno: 15.5.2024
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Výklad a podrobné vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe. Videokurz je určen pro ekonomy, účetní, podnikatele a další osoby, které řeší otázku, co je nebo není daňovým nákladem, a jaké podmínky je pro daňovou uznatelnost nutné splnit, včetně konkrétních příkladů z praxe v návaznosti na legislativu poskytnutí komplexního pohledu na výdaje (náklady) z hlediska jejich daňové uznatelnosti.

Seznámení posluchačů s mechanismem daňové kontroly, právy a povinnostmi poplatníka v průběhu jejího provádění a těsně po ní, jak jí úspěšně čelit tak, aby daňová kontrola již nebyla "strašákem" ale součástí života účetní jednotky.

Obsah videokurzu:

 • legislativní rámec 2023, 2024 - daňový řád, změna v rámci daňového baličku
 • nejčastější náklady u společností, cena obvyklá
 • zásoby jako náklad-likvidace, reklamační řízení
 • opravy jako náklad
 • rezerva na opravy hmotného investičního majetku
 • kdy se jedná o opravu a kdy o technické zhodnocení
 • operativní, finanční pronájem, výpůjčka, pacht, podnájem, podpacht
 • odpisy majetku
 • odměňování statutáru
 • cestovní náhrady jako náklad, automobil v podnikání
 • paušální výdaj na dopravu
 • stravenky jako náklad
 • ubytování jako náklad
 • ostatní benefity zaměstnanců jako náklad
 • daně jako náklad, členské příspěvky
 • reprezentace, nealkoholické nápoje
 • dary, reklama a sponzorství, členské příspěvky
 • kdy jsou kursové rozdíly nákladem?
 • služby jako náklad
 • pohledávky jako nákladová položka
 • pokuty penále a jiné sankce jako náklad
 • úroky jako náklad
 • manka a škody jako náklad
 • náklady v kalendářním a hospodářském roce
 • daňová kontrola a její pravděpodobnost
 • nastavení účetního systému
 • minimalizace negativních důsledků daňové kontroly
 • kdy je možné zahájit daňovou kontrolu a podmínky zahájení
 • překážky zahájení daňové kontroly, účinky zahájení daňové kontroly
 • místní šetření a jeho zvláštnosti
 • správný postup finančního úřadu při daňové kontrole
 • postup při odstraňování pochybností
 • dokazování, důkazní břemeno, důkazní prostředky
 • zpráva o daňové kontrole s její podpis
 • možnost rozšíření kontroly
 • promlčení daně
 • úkon učiněný k vybrání daně
 • odvolací řízení
 • způsoby posunutí úhrady doměřené daně, minimalizace sankcí - GFŘ d 21