INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů právnických osob za rok 2017 a změny od roku 2018

Přednáší: Ing. Eva Nedorostková
Délka videa: 3 hodiny a 10 minut
Nahráno: 14.12.2017
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je určen poplatníkům daně z příjmů právnických osob, kteří jsou v rámci výkladu seznámeni s novelami zákona o daních z příjmů vztahujícími se k roku 2017 a rovněž se změnami platnými od 1.1.2018.

Výklad je zaměřen především na novelovaná ustanovení zákona a dále na vybrané problematické okruhy, které vyvolávají v praxi poplatníků časté chyby.

Náplň videokurzu:

 • Změny zákona o daních z příjmů (zákon č. 170/2017) týkající se poplatníků DPPO – změny vztahující se na všechny poplatníky
  • osvobozené příjmy
  • finanční leasing
  • základ daně
  • daňové a nedaňové výdaje
  • daňové odpisy
  • ostatní změny
 • Specifické změny dopadající na veřejně prospěšné poplatníky
 • Specifické změny týkající se společenství vlastníků jednotek
 • Novela zákona o rezervách
 • Přehled dalších novel zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, přijatých v roce 2017