V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Celní řízení - změny pro rok 2020

Přednáší: Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová
Délka videa: 4 hodiny a 25 minut
Nahráno: 4.3.2020
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.200,- Kč (vč. DPH)

Videokurz si klade za cíl, shrnout a popsat průběh zavádění změn po dobu přechodného období od nabytí účinnosti nové celní legislativy. Výklad je zaměřen na oblasti, kde došlo k nejvýznamnějším změnám v průběhu roku 2019, a dále na změny, které postupně nabývají účinnosti v roce 2020.

Obsah videokurzu:

 • Vybrané problémové okruhy v oblasti celního řízení
  • obchodněpolitická opatření uplatňovaná při dovozu a vývozu - kvóty v oblasti dovozu výrobků ze železa a oceli, dodatečná cla, povinnosti předkládání kontrolních dokladů (licence) pro výrobky z hliníku, apod.
  • antidumpingová řízení a antisubvenční řízení a související opatření dohledu 
  • uplatňování tarifních suspenzí a kvót v roce 2020
 • Změny vybraných předpisů a jejich dopad do celního a daňového řízení pro rok 2020 
 • Novely základní celní legislativy na úrovni EU
 • Novely národní legislativy - celní zákon
 • Změny postupů zavedené celními orgány – uplatňování alternativních důkazů pro prokázání výstupu zboží, žádosti o zvláštní celní režimy, zjednodušené postupy a další
 • Trader Portál eAEO - žádost o AEO
 • Obchodní portál EU - žádosti o ZISZ
 • Vývoj v oblasti zavádění elektronických postupů v rámci přechodného období
 • Zajišťování celního dluhu
 • Kontroly prováděné celními orgány – jejich zaměření a výsledky těchto kontrol
 • Původ zboží - nové preferenční dohody (Japonsko, Vietnam, atd.), systém REX a jeho vývoj
 • BREXIT - dopady do obchodování s UK
 • Novela NR (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku + celní sazebník pro rok 2020