V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuální otázky zdaňování poplatníků DPPO v roce 2020

Přednáší: Ing. Eva Nedorostková
Délka videa: 4 hodiny a 10 minut
Nahráno: 8.12.2020
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.400,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit jeho účastníky s aktuálním zněním zákona o daních z příjmů v oblasti právnických osob a upozornit je na nejdůležitější změny v zákoně platné pro zdaňovací období roku 2020.

Obsah videokurzu:

 • Aktuální změny pro poplatníky DPPO, které přinesly schválené novely ZDP platné pro rok 2020 a 2021 a to zejména:
  • v souvislosti s implementaci Směrnice ATAD do ZDP – zaměřeno na výpůjční výdaje a přemístění majetku bez změny vlastnictví
  • změny při uplatnění daňové ztráty
  • změny při uplatňování daňových výdajů
  • úpravy do oznamovací povinnosti plátce a další přijaté změny
 • Významná judikatura NSS z pohledu DPPO
 • Vybrané příspěvky na KV KDP
 • Aktuálně řešené dotazy směřující do oblasti DPPO v souvislosti s opatřeními přijatými k zamezení šíření koronaviru