INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2019

Přednáší: Ing. Růžena Klímová
Délka videa: 3 hodiny a 55 minut
Nahráno: 7.12.2018
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je určený pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2019.

Program semináře:

 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • návrh na odstranění "brutace"
  • další změny v ZDP
 • Změny v pracovněprávní oblasti
  • minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
 • Změny v zákoně o zaměstnanosti ve vztahu k zaměstnavateli
 • Změny v zákoně o státní sociální podpoře
  • očekávané náklady na bydlení
  • vztah k nezabavitelným částkám při provádění srážek ze mzdy
  • nové parametrické změny
 • Změny ve zdravotním pojištění
  • parametrické změny
  • OSVČ a minimální výše pojistného na zdravotní pojištění
  • osoba bez zdanitelných příjmů
 • Změny v nemocenském pojištění
  • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění – 3 000 Kč
  • nové redukční hranice
  • další změny v této oblasti
 • Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
  • nové redukční hranice pro průměrný výdělek
 • Skutečný harmonogram směn a fiktivní harmonogram směn
 • Nadstandardní poskytování náhrady mzdy, odvod pojistného a daní
 • Právo kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnavatelem a sankce
 • Změny v pojistném na sociální zabezpečení
  • průměrná mzda pro účely důchodového pojištění
  • maximální vyměřovací základ
  • minimální záloha na pojistné u OSVČ
  • výše čistého příjmu u OSVČ vedlejší zakládající účast na sociálním zabezpečení
 • Zákonné pojištění odpovědnosti za vznik pracovního úrazu, bolestné, úhrada náhrady za ztrátu na výdělku po dobu DPN, po ukončení DPN
 • Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti
  • daňové slevy pro rok 2019
  • další změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti
 • Změny týkající se práce mzdových účetních v oblasti srážek ze mzdy, zvýšení nezabavitelné částky, insolvenční zákon a povinnosti zaměstnavatelů, dohody o srážkách ze mzdy