INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Videokurzy a webináře účetnictví

Seznam připravovaných školení v oblasti účetnictví, hospodaření s hmotným a nehmotným majetkem, sestavením účetní závěrky a další okruhy, se kterými se účetní jednotky setkávají ve své praxi.