INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přechod na nový stavební zákon - webinář

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
29.8.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Vladimíra Sedláčková 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se
17.9.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Eva Kuzmová 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se
1.11.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Vladimíra Sedláčková 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se
3.12.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář je určen pro úředníky stavebních úřadů všech stupňů, ale i stavebníky, odbornou veřejnost, ale stejně tak každého, kdo si potřebuje ujasnit nakolik se změní situace při povolování a provádění staveb v blízké budoucnosti.

Dne 1. 1. 2024 nabývá plné účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. a začíná přechodné období od starého stavebního zákona k novému. Webinář se věnuje změnám, které nový zákon přináší pro úředníky, stavebníky i další osoby zúčastněné při výstavbě. Končí všechny dnešní zjednodušující postupy (územní souhlas, souhlas s ohlášením, kolaudační souhlas, veřejnoprávní smlouvy, certifikát autorizovaného inspektora k povolení stavby), končí samostatné územní rozhodování. Vedeno bude jednotné správní řízení o povolení stavebního nebo nestavebního záměru; v některých případech zrychlené řízení.  Režim posuzování staveb se odvíjí od nového rozdělení staveb na drobné/jednoduché/ostatní. Velké změny budou v organizaci stavebních úřadů a v jejich působnosti. Ke změnám dochází i v činnosti dotčených orgánů. Účastníci semináře budou dále stručně a srozumitelně seznámeni s hlavními změnami u dalších institutů zákona.

Program webináře:

 • Starý versus nový stavební zákon (stav platnosti, účinnosti)
 • Postupný přechod na nový stavební zákon
  (přechodné období, přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům, ke stavebnímu řádu, k dokumentaci, k prováděcím právním předpisům)
 • Co nového zákon přináší:
  • kategorizace staveb drobné/jednoduché/ostatní – režimy povolování a užívání podle druhu stavby
  • nová soustava SÚ, změny v činnosti dotčených orgánů
  • úkony před zahájením řízení a průběh řízení o povolení stavebního a nestavebního záměru (účastníci řízení, posuzování námitek, zrychlené řízení, rámcové povolení, speciální úprava odvolacího řízení)
  • povinnosti osob zúčastněných při výstavbě (povinnosti stavebníka, projektanta, vlastníka stavby, vlastník technické infrastruktury, zhotovitele, stavbyvedoucího či osoby vykonávající stavební dozor)
  • změny při kolaudaci, rekolaudaci, odstraňování