INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Vladimíra Sedláčková

JUDr. Vladimíra Sedláčková
JUDr. Vladimíra Sedláčková v minulosti působila jako ředitelka odboru stavebního řádu na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2002. Dlouholetá lektorka a zkušební komisařka ZOZ při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Členka České společnosti pro stavební právo.