INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přechod na nový stavební zákon

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
22.8.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Vladimíra Sedláčková 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
10.10.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. Vladimíra Sedláčková 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.10.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
22.10.2024
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Seminář je určen pro úředníky stavebních úřadů všech stupňů, ale i stavebníky, odbornou veřejnost, ale stejně tak každého, kdo si potřebuje ujasnit nakolik se změní situace při povolování a provádění staveb v blízké budoucnosti.

Dne 1. 1. 2024 nabývá plné účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. a začíná přechodné období od starého stavebního zákona k novému. Seminář se věnuje změnám, které nový zákon přináší pro úředníky, stavebníky i další osoby zúčastněné při výstavbě. Končí všechny dnešní zjednodušující postupy (územní souhlas, souhlas s ohlášením, kolaudační souhlas, veřejnoprávní smlouvy, certifikát autorizovaného inspektora k povolení stavby), končí samostatné územní rozhodování. Vedeno bude jednotné správní řízení o povolení stavebního nebo nestavebního záměru; v některých případech zrychlené řízení.  Režim posuzování staveb se odvíjí od nového rozdělení staveb na drobné/jednoduché/ostatní. Velké změny budou v organizaci stavebních úřadů a v jejich působnosti. Ke změnám dochází i v činnosti dotčených orgánů. Účastníci semináře budou dále stručně a srozumitelně seznámeni s hlavními změnami u dalších institutů zákona.

Program semináře:

 • Starý versus nový stavební zákon (stav platnosti, účinnosti)
 • Postupný přechod na nový stavební zákon
  (přechodné období, přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům, ke stavebnímu řádu, k dokumentaci, k prováděcím právním předpisům)
 • Co nového zákon přináší:
  • kategorizace staveb drobné/jednoduché/ostatní – režimy povolování a užívání podle druhu stavby
  • nová soustava SÚ, změny v činnosti dotčených orgánů
  • úkony před zahájením řízení a průběh řízení o povolení stavebního a nestavebního záměru (účastníci řízení, posuzování námitek, zrychlené řízení, rámcové povolení, speciální úprava odvolacího řízení)
  • povinnosti osob zúčastněných při výstavbě (povinnosti stavebníka, projektanta, vlastníka stavby, vlastník technické infrastruktury, zhotovitele, stavbyvedoucího či osoby vykonávající stavební dozor)
  • změny při kolaudaci, rekolaudaci, odstraňování