INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zrušení druhého důchodového pilíře

21.5.2015

Druhý důchodový pilíř nejspíše zanikne do konce roku 2016. Do tohoto roku by měly být vložené prostředky účastníků vypořádány. Novela zákona se stále připravuje a s ní i jiný návrh novely zákona o důchodovém spoření. Tento nový návrh by měl upravit investování penzijních společností a zamezit dalšímu vstupu účastníků.

Druhý důchodový pilíř (neboli dobrovolné důchodové spoření) odstartoval v lednu roku 2013 a přihlásilo se do něj asi 72 tisíc lidí. Vláda ovšem předpokládala zájem asi půl milionu osob. Jak uvedl šéf poslanců ČSSD Roman Sklenák: „Nemá smysl podporovat tento pilíř, pokud je v něm pouhých 90 tisíc lidí, a když vedle něj existuje třetí pilíř, kde jsou 4 miliony 800 tisíc lidí, tedy téměř všichni ekonomicky aktivní.“

Druhý důchodový pilíř byl zaležen pravicovou vládou Petra Nečase (ODS) s tím, že objem peněz na důchody díky němu poroste. Druhý důchodový pilíř spočíval v tom, že si lidé mohli převést tři procenta odvodů z průběžného státního systému do vlastního spoření u penzijních společností. Další dvě procenta museli přidat ze svého. Tento pilíř ovšem nenaplnil očekávání o počtu jeho účastníků a pro řadu jeho pojištěnců nebyl vzhledem k jejich věku a výše příjmů výhodný.

Nyní se zvažují varianty jeho zrušení. Je několik možností. Pojištěnci buď budou moci dostat své peníze zpět a sami se rozhodnou, zda je vrátí do státního, průběžného penzijního systému (nedošlo by ke krácení budoucího důchodu), ponechají si je nebo převedou do pilíře třetího – tedy do vlastního doplňkového penzijního spoření (případně penzijního spoření se státním příspěvkem).

Účastníkům důchodového spoření se nezakazují změnit penzijní společnost. Stále platí to, že mohou přejít k jiné penzijní společnosti na základě registrace další smlouvy v Centrálním registru smluv. Tzv. „Stop-stav“ bude platit pouze pro nové účastníky. V přechodných ustanoveních k novele zákona je napsáno, že smlouvy uzavřené, ale ještě neregistrované v Centrálním registru smluv do dne účinnosti tohoto zákona, zanikají ex tunc (tedy od počátku – se zpětnou platností).

Velkým překvapením je, že účastníci do systému stále vstupují. Tvůrci novely zákona tedy považují s ohledem na zastavení registrace za nezbytné, aby nabyla účinnosti co nejdříve. Účinnost novely by měla platit dnem vyhlášením zákona.

Nutností bude prodloužit výjimku z limitů investování určenou pro počáteční období existence důchodového fondu až do konce příštího roku. Národní banka jako dohledový orgán by jinak musela v souladu se zákonem o důchodovém spoření nařizovat převod obhospodařování důchodových fondů v případě, kdy penzijní společnost nesplní požadavek 50 tisíc účastníků v jí obhospodařovaných důchodových fondech do dvou let ode dne udělení povolení k vytvoření důchodových fondů.