INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zálohy na sociálním a zdravotním pojištění v roce 2024

6.12.2023

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění opět porostou. Minimální výši záloh platí přibližně 60 procent OSVČ. Celkem se v příštím roce zvýší o 1 154 korun měsíčně. V minulém roce se zvýšily jen o 198 korun měsíčně.

Na zvýšení má vliv růst průměrné mzdy a také vládní konsolidační balíček, který změní výpočet vyměřovacího základu. V současnosti se sociální pojištění OSVČ počítá z 50% vyměřovacího základu, tedy z 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji. Od příštího roku se tento podíl zvýší na 55 %. Minimální vyměřovací základ se bude každý rok až do roku 2026 zvyšovat o 5 %, aby se postupně dostal až na úroveň 40 procent průměrné mzdy.

Vzroste i minimální vyměřovací základ, který u OSVČ hlavních nyní činí 25 % průměrné mzdy. V příštím roce vzroste na 30 %. Minimální vyměřovací základ OSVČ vedlejších, který je v současnosti 10 % průměrné mzdy, stoupne na 11 %.

Pro začínající OSVČ bude platit výjimka (které v posledních 20 letech nevykonávaly samostatnou výdělečnou činnost). Nadále budou mít měsíční vyměřovací základ na úrovni 25 % průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. Tato úleva bude platit po dobu prvních třech kalendářních let od zahájení podnikání.

Sociální pojištění
Minimální zálohy na sociální pojištění činí pro hlavní činnost OSVČ v letošním roce 2 944 korun. V příštím roce má minimální záloha činit 3 852 korun. U OSVČ vedlejších se pak zvýší ze stávajících 1 178 korun na 1 413 korun.

Zdravotní pojištění
Minimální záloha na zdravotní pojištění vzroste o 246 korun na 2 968 korun (počítá se 13,5 % z poloviny průměrné mzdy). Zvýšenou minimální zálohu je nutné zaplatit už za měsíc leden, tedy do 8. února.

Paušální daň
Navýšení odvodů na důchodové pojištění pro OSVČ se promítne také do paušální daně. Paušální daň se platí ve třech různých pásmech na základě předchozích příjmů a výdajového paušálu, do kterého OSVČ spadá. Platba pro první pásmo se zvýší o 1 290 korun měsíčně na 7 498 korun (4 430 korun důchodové pojištění + 2 968 korun zdravotní pojištění + 100 korun daň z příjmů).

Platba pro druhé pásmo vzroste o 745 korun měsíčně na 16 745 korun (8 191 korun důchodové pojištění + 3 591 korun zdravotní pojištění + 4 963 korun na daň z příjmů).

Platba pro třetí pásmo bude v příštím roce o 1 139 korun měsíčně vyšší, vzroste na částku 27 139 korun (12 527 korun důchodové pojištění + 5 292 korun zdravotní pojištění + 9 320 korun na daň z příjmů).