INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podmínky a výhody čerpání předdůchodu

18.9.2013

V letošním roce přišla novinka, která souvisí s penzijní reformou – možnost čerpat tzv. předdůchod. Prodlužování důchodového věku řadě občanů znemožňuje pracovat až do řádného důchodového věku. Předdůchod by měl i pomoci například lidem, kteří přišli o zaměstnání, ale ještě nedosáhli potřebného věku pro odchod do penze a kvůli vysokému věku už mají jen malou šanci na uplatnění na pracovním trhu.

Tento předdůchod může být čerpán až o pět let dříve, než je nárok na starobní důchod. Podmínkou pro získání předdůchodu je mít po určitou minimální dobu uzavřené penzijní spoření (dříve penzijní připojištění). Druhou podmínkou je mít na tomto spoření dostatek peněz, neboť měsíčně vyplácená dávka předdůchodu (z vašich úspor) musí dosahovat nejméně 30 % průměrné mzdy, která je dnes 24 953 Kč (tedy kolem 8 000 Kč).

Vyplácení penze v rámci předdůchodu musí trvat v nezměněné výši aspoň dva roky. Z toho plyne, že na jeden rok vyplácení předdůchodu je nutno mít naspořeno aspoň 90 tisíc korun, na dva roky tedy 180 tisíc korun. Dávka je vyplácená měsíčně bez možnosti ji přerušit nebo pozastavit.

V době čerpání předdůchodu za nás stát platí zdravotní pojištění. Do tzv. vyloučené doby pro účely výpočtu osobního vyměřovacího základu v systému důchodového pojištění se počítá i doba trvání předdůchodu až do dosažení důchodového věku. Občané tedy nemusí mít strach, že budou mít z důvodu nulového příjmu nižší osobní vyměřovací základ pro účely výpočtu starobního důchodu.

Dalším kladem je to, že kdykoliv během pobírání předdůchodu lze začít opět pracovat nebo vykonávat výdělečnou činnost, neboť jak již bylo zmíněno, je předdůchod vyplácen z vlastních naspořených finančních prostředků. Ti lidé, kteří čerpají předdůchod a následně začnou pracovat nebo vykonávat samostatně výdělečnou činnost mají možnost se rozhodnout, zda během čerpání uplatní vyloučenou dobu či nikoliv.