INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nezaměstnaní budou moci dostat vyšší podporu

13.2.2014

Jestliže máte v posledním zaměstnání právo na odstupné, podpora v nezaměstnanosti vám bude poskytnuta až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, z nichž byla odvozena minimální výše odstupného.

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí po tuto podpůrčí dobu:

  • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,
  • 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku a
  • 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

První dva měsíce dostanou nezaměstnaní 65 procent průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání. Maximální částka je ovšem limitovaná na 14 281 korun. Další dva měsíce dostanou nezaměstnaní podporu ve výši 50 procent dřívějšího výdělku a zbývající měsíce podpora poklesne na 45 procent. 

Jestliže se nezaměstnaný přihlásí na rekvalifikaci, dostane vyšší podporu. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Nejvyšší podpora při rekvalifikaci tak může dosáhnout až na 16 005 korun měsíčně.

Pokud ukončíte bez vážného důvodu zaměstnání sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, máte nárok a podporu v nezaměstnanosti jen ve výši 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. 

Pro získání podpory je ovšem nutné mít v uplynulých dvou letech minimálně odpracováno 12 měsíců, v nichž jste platili důchodové pojištění. Problém získat podporu mají hlavně absolventi, kteří po škole přijdou na trh práce a nemají žádné pracovní zkušenosti. Zaevidováním se na úřadu práce získají jen státem placené povinné zdravotní pojištění.