V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nezaměstnaní budou moci dostat vyšší podporu

13.2.2014

Jestliže máte v posledním zaměstnání právo na odstupné, podpora v nezaměstnanosti vám bude poskytnuta až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, z nichž byla odvozena minimální výše odstupného.

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí po tuto podpůrčí dobu:

  • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,
  • 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku a
  • 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

První dva měsíce dostanou nezaměstnaní 65 procent průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání. Maximální částka je ovšem limitovaná na 14 281 korun. Další dva měsíce dostanou nezaměstnaní podporu ve výši 50 procent dřívějšího výdělku a zbývající měsíce podpora poklesne na 45 procent. 

Jestliže se nezaměstnaný přihlásí na rekvalifikaci, dostane vyšší podporu. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Nejvyšší podpora při rekvalifikaci tak může dosáhnout až na 16 005 korun měsíčně.

Pokud ukončíte bez vážného důvodu zaměstnání sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, máte nárok a podporu v nezaměstnanosti jen ve výši 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. 

Pro získání podpory je ovšem nutné mít v uplynulých dvou letech minimálně odpracováno 12 měsíců, v nichž jste platili důchodové pojištění. Problém získat podporu mají hlavně absolventi, kteří po škole přijdou na trh práce a nemají žádné pracovní zkušenosti. Zaevidováním se na úřadu práce získají jen státem placené povinné zdravotní pojištění.