INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Evidenční listy důchodového pojištění - termín se blíží

3.3.2016

Blíží se termín pro vyhotovení o odeslání evidenčních listů důchodového pojištění, neboť se podávají po účetní závěrce. Nejpozději je nutné evidenční list vystavit 30. dubna a do 30 května ho pak odeslat České správě sociálního zabezpečení. V dnešním článku si o evidenčním listu důchodového pojištění můžete přečíst.

Evidenční list důchodového pojištění vede zaměstnavatel pro každého pracovníka, kterému vznikla účast na důchodové pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, či jeho část při vzniku pracovního poměru nebo jeho ukončení v průběhu kalendářního roku. Evidenční listy se od roku 2010 vedou i pro poživatele starobního důchodu.

V evidenčním listu se především vykazuje doba důchodového pojištění zaměstnance a jeho vyměřovací základ za daný kalendářní rok. Evidenční listy důchodového pojištění je možné podat jak v elektronické tak i v papírové podobě.  Jestliže se  jedná o osoby ve služebním poměru, s výjimkou státního zaměstnance podle služebního zákona od 1.1.2015 podle zákona o státní službě, nebo o občana, jemuž vnikl nárok na důchod příslušníků ozbrojených sil, předkládají se evidenční listy důchodového pojištění orgánům ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti dle toho, který orgán je příslušný k rozhodování o dávkách důchodového pojištění.

Evidenční list se vyplňuje:

  • po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku, trvala-li výdělečná činnost k 31. prosinci,
  • do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

V současnosti se jedná o zjednodušení přístupů k údajům ČSSZ. Největší zájem mají lidé o náhled na evidenční listy důchodového pojištění a na přehled dob důchodového pojištění. Připojení by bylo možné pomocí přihlašovacích hesel. „Cílem je podporovat elektronizaci i u těch klientů, kteří ji zatím nevyužívají, a nabídnout jim takové přívětivé prostředí, díky kterému sami budou plynule přecházet na elektronickou komunikaci s úřadem,“ uvedl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun. Lidé by podle něj nemuseli mít datovou schránku či kvalifikovaný certifikát.