INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon o kontrole nejen pro pracovníky vykonávající veřejnosprávní kontrolu - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.10.2022
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Mgr. Ondřej Smetana 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cilem webináře je poskytnout úředníkům ucelený přehled o legislativní úpravě a praktické realizaci kontrol z hlediska jejich procesu. Účastníci školení získají základní orientaci v předpisu upravujícím procesní část kontrolní činnosti ve veřejné správě, a schopnost použít v praxi ustanovení tohoto předpisu. Součástí obsahu webináře budou příklady z praxe.

Webinář je určen pro úředníky ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků; tj. zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu kontrol na místě u kontrolovaných osob.

Progam webináře:

 • Úvod do problematiky
 • Působnost kontrolního řádu a subjekty kontroly
 • Kontrola a její předmět
 • Vztah ke správnímu řádu
 • Možné zdroje informací v průběhu kontroly na místě
 • Úprava zvláštních institutů
  • povinnost mlčenlivosti
  • oprava neprávností a došetření věci
  • nahlížení do spisu
  • náklady kontroly
  • převzetí kontroly nadřízeným orgánem
  • spolupráce kontrolních orgánů
  • zveřejňování informací o kontrolách
  • plánování kontrol
 • Průběh kontroly: úkony předcházející kontrole, pověření, zahájení, práva a povinnosti kontrolujícího, práva a povinnosti kontrolované osoby, další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby), odebírání vzorků, protokol o kontrole, námitky a jejich vyřizování, sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky), ukončení kontroly
 • Činnosti navazující na kontrolní zjištění ve finanční kontrole
 • Shrnutí, závěr, dotazy a diskuze