INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Komplexní kurz účetnictví (1. část) - Základní požadavky na účetnictví, základní účetní zásady

Přednáší: Ing. Lenka Kruntorádová
Délka videa: 3 hodiny a 30 minut
Nahráno: 1.9.2023
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.200,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je součástí programu složeného z pěti výukových bloků. Tento videokurz je zaměřen na základní požadavky na účetnictví spolu se základními účetními zásadami. Je vhodný jak pro naprosté začátečníky tak i pro začínající účetní, které si chtějí ujasnit určité samostatné okruhy účtování.

Tento videokurzu je součástí cyklu přednášek, které na sebe volně navazují:
1. část: Základní požadavky na účetnictví, základní účetní zásady
2. část: Časové rozlišení nákladů a výnosů - akruální princip
3. část: Majetek, zásoby a základy účtování mezd
4. část: Rezervy a opravné položky
5. část: Inventarizace a využití účetnictví

Obsah videokurzu:

 • Historický exkurs - jak účetnictví vzniklo
 • Funkce účetnictcí v tržní ekonomice
 • Základní požadavky na účetnictví, základní účetní zásady
 • Účetní knihy a účetní zápisy, účetní doklady
 • Dvojí pohled na majetek společnosti - rozvaha a její struktura
 • Třídění účtů z hlediska vztahu k rozvaze a výsledovce - A, P, N, V
 • Vztah rozvahy a výsledovky
 • Rozvahové změny nevýsledkové a jejich zaúčtování
 • Rozvahové změny výsledkové a jejich zaúčtování
 • Příjmy a výdaje, výnosy a náklady a jejich účtování
 • Struktura výsledovky - provozní, finanční a mimořádný výsledek