INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Komplexní kurz účetnictví (2. část) - Časové rozlišení nákladů a výnosů - akruální princip

Přednáší: Ing. Lenka Kruntorádová
Délka videa: 3 hodiny a 10 minut
Nahráno: 22.9.2023
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.200,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je součástí programu složeného z pěti výukových bloků. Tento videokurzu je zaměřen na časové rozlišení nákladů a výnosů - akruálním principem. Je vhodný jak pro naprosté začátečníky, kteří nemají s účetnictvím žádné zkušenosti, tak i pro začínající účetní, které si chtějí ujasnit určité samostatné okruhy účtování.

Tento videokurz je součástí cyklu přednášek, které na sebe volně navazují:
1. část: Základní požadavky na účetnictví, základní účetní zásady
2. část: Časové rozlišení nákladů a výnosů - akruální princip
3. část: Majetek, zásoby a základy účtování mezd
4. část: Rezervy a opravné položky
5. část: Inventarizace a využití účetnictví

Obsah videokurzu:

 • Časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Účelové členění nákladů
 • Druhové členění nákladů
 • Saldokonta - pohledávky a závazky
 • Pohledávky - účtování, oceňování
 • Závazky - účtování,oceňování
 • Účtování v cizích měnách
 • Cizí měna  účetnictví
 • Účtování a vykazování kursových rozdílů
 • Účtování daní
 • Účtování a vykazování DPH
 • Účtování a vykazování ostatních daní