INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Komplexní kurz účetnictví (5. část) - Inventarizace a využití účetnictví

Přednáší: Ing. Lenka Kruntorádová
Délka videa: 2 hodiny a 20 minut
Nahráno: 13.11.2023
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.200,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je součástí programu složeného z pěti výukových bloků. Tento videokurz je zaměřen na inventarizaci a využití účetnictví v pondikatelské praxi. Je vhodný jak pro naprosté začátečníky, kteří nemají s účetnictvím žádné zkušenosti, tak i pro začínající účetní, které si chtějí ujasnit určité samostatné okruhy účtování.

Tento videokurz je součástí cyklu přednášek, které na sebe volně navazují:
1. část: Základní požadavky na účetnictví, základní účetní zásady
2. část: Časové rozlišení nákladů a výnosů - akruální princip
3. část: Majetek, zásoby a základy účtování mezd
4. část: Rezervy a opravné položky
5. část: Inventarizace a využití účetnictví

Obsah videokurzu:

 • Inventarizace majetku a závazků
 • Účtování o inventarizačních rozdílech
 • Účetní závěrka a účetní uzávěrka
 • Účetní závěrka - funkce, uzávěrkové operace
 • Otevírání a uzavírání účetních knih
 • Účetní období - kalendářní, hospodářský rok
 • Mimořádné uzavírání účetnictví
 • Výkaz cash-flow
 • Příloha k účetní závěrce
 • Výroční zpráva a její příklady
 • Ověřování účetních závěrek auditorem
 • Archivace
 • Archivace účetních písemností
 • Příklady účetních závěrek konkrétních společností