INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Komplexní kurz účetnictví (3. část) - Majetek, zásoby a základy účtování mezd

Přednáší: Ing. Lenka Kruntorádová
Délka videa: 3 hodiny a 5 minut
Nahráno: 6.10.2023
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.200,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je součástí programu složeného z pěti výukových bloků. Tento videokurz je zaměřen na základní principy účtování majetku, zásob a základů účtování mezde. Je vhodný jak pro naprosté začátečníky, kteří nemají s účetnictvím žádné zkušenosti, tak i pro začínající účetní, které si chtějí ujasnit určité samostatné okruhy účtování.

Tento videokurz je součástí cyklu přednášek, které na sebe volně navazují:
1. část: Základní požadavky na účetnictví, základní účetní zásady
2. část: Časové rozlišení nákladů a výnosů - akruální princip
3. část: Majetek, zásoby a základy účtování mezd
4. část: Rezervy a opravné položky
5. část: Inventarizace a využití účetnictví

Obsah videokurzu:

  • Majetek společnosti a jeho odepisování
  • Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva
  • Odepisování majetku
  • Základy účtování zásob
  • Zásoby - účtování, oceňování
  • Zásoby vytvořené vlastní činností
  • Účtování mezd