INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Komplexní kurz účetnictví (4. část) - Rezervy a opravné položky

Přednáší: Ing. Lenka Kruntorádová
Délka videa: 3 hodiny a 5 minut
Nahráno: 13.10.2023
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.200,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je součástí programu složeného z pěti výukových bloků. Tento videokurz je zaměřen na účtování rezerv a opravných položek. Je vhodný jak pro naprosté začátečníky, kteří nemají s účetnictvím žádné zkušenosti, tak i pro začínající účetní, které si chtějí ujasnit určité samostatné okruhy účtování.

Tento videokurz je součástí cyklu přednášek, které na sebe volně navazují:
1. část: Základní požadavky na účetnictví, základní účetní zásady
2. část: Časové rozlišení nákladů a výnosů - akruální princip
3. část: Majetek, zásoby a základy účtování mezd
4. část: Rezervy a opravné položky
5. část: Inventarizace a využití účetnictví

Obsah videokurzu:

 • Rezervy
 • Vznik společnosti a účtování vkladu do ZK
 • Vlastní kapitál a jeho změny, účtování a rozdělování HV
 • Vznik společnosti a účtování vkladu do ZK
 • Výkaz změny kapitálu
 • Opravné doklady
 • Opravy zápisů v účetních písemnostech
 • Exkurs do systému vedení daňové evidence - účetní knihy
 • Hlavní rozdíly mezi vedením účetnictví a DE
 • Exkurs do systému vedení jednoduchého účetnictví - účetní knihy
 • Hlavní rozdíly mezi jednoduchým a podvojným účetnictvím