INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účtování podle smluvních vztahů v praxi roku 2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.6.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Květoslava Novotná 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Výklad semináře je zaměřen na problematiku provázanosti smluvních vztahů a účetnictví. Účastníci budou upozorněni na časté případy v praxi, jejich záludnosti a jak jim předcházet.

Program webináře:

 • Pohledávky a závazky v obchodních vztazích
 • Smlouvy podle občanského zákoníku - relativní majetková práva - část čtvrtá
  • uzavření smlouvy
  • obsah smlouvy
  • forma smlouvy
  • účinky smlouvy
  • uskutečnění účetního případu – příklady
  • uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH
  • promlčení, promlčecí lhůty
  • zánik závazku
 • Vysvětlení postupů na příkladech včetně účtování
  • faktury vystavené
  • faktury přijaté
  • zápočty
  • zálohy v cizí měně - kurzové rozdíly dle interpretací NÚR
  • inventarizace pohledávek a závazků včetně záloh
  • daňové souvislosti - prokazování daňové uznatelnosti