INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Správa místních poplatků za komunální odpad v roce 2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.3.2024
9:00 - 12:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Eva Kostolanská 1.600,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář je určen pro úředníky samosprávných celků, kteří se zabývají správou místních poplatků za komunální odpad. Cílem je seznámit účastníky s aktuálními otázkami spojenými s problematikou zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem včetně doporučení možných řešení některých problematických oblastí. Součástí webináře je i krátké seznámení s novelou zákona o místních poplatcích - zákon č. 252/2023 Sb., účinnou od 1.1.2024, ve vztahu ke správě místních poplatků za komunální odpad.

Program semináře:

  • poplatek za obecní systém odpadového hospodářství,
  • poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,
  • základní prvky poplatkově procesní konstrukce obou poplatků - předmět poplatku, poplatkový subjekt, základ a sazba poplatku, výpočet poplatku, poplatkové období, osvobození,
  • vymezení staveb, ze kterých se místní poplatky za komunální odpad vybírají,
  • procesní novela zákona o místních poplatcích - vyměření poplatků za komunální odpad, doměření a zvýšení, souběh poplatkového a insolvenčního řízení, lhůty pro stanovení a placení poplatků za komunální odpad,
  • další program podle konkrétních požadavků a otázek účastníků webináře.