INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1.1.2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
10.12.2020
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
JUDr. František Vlasák 1.600,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Rok 2020 byl v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení zcela neobvyklý. Koronavirová krize si vynutila vydání mimořádných zákonů, které zásadním způsobem změnily nárok na ošetřovné a placení pojistného na sociální zabezpečení. Byly rovněž přijaty další změny právní úpravy, které s koronavirovou krizí bezprostředně nesouvisí. Kromě těchto právních předpisů byla přijata celá řada jejich výkladů, často i zásadní povahy.

Účelem webináře je seznámit posluchače s dopady tzv. „koronavirové legislativy v oblastech nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení s důrazem na to, které z přijatých změn a výkladů jsou trvalého charakteru, s dalšími změnami, k nimž došlo v roce 2020 a dojde od 1.1.2021 a rovněž s připravovanými změnami, k nimž by mělo dojít v průběhu roku 2021.

Přednášející je zkušený lektor s dlouhodobou praxí, autor odborných publikací a článků týkajících se této problematiky.

Program semináře:

 • Koronavirová legislativa“ a její důsledky
  • ošetřovné
  • odložení placení pojistného za zaměstnavatele
  • snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutí pojistného)
  • změny týkající se OSVČ
 • Další změny v roce 2020
  • uzavření pokladen“ OSSZ
  • elektronizace tiskopisů (Přehled o výši pojistného, oznámení o nástupu do zaměstnání, příloha k žádosti o dávku)
 • „Nová čísla“ pro rok 2021
  • průměrná mzda
  • rozhodný příjem a účast na nemocenském pojištěnív
  • výpočet dávek nemocenského pojištění
  • pojistné na sociální zabezpečení
 • Změny od 1.1.2021 a další připravovaná opatření
 • Diskuse, různé