INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Katastr nemovitostí - postupy při správě katastru - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
25.11.2022
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Naděžda Vitulová 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář je zaměřen na předání poznatků souvisejících se „změnami v zásadách veřejného seznamu“, které jsou při správě katastru vyvolány novelami předpisů a současně budou účastníci seznámeni s  aktuelně  řešenými nedostatky v údajích katastru neodpovídající skutečnému stavu v terénu. Pro objasnění významu včasného řešení těchto nedostatků budou využity i příslušné judikáty.

Program webináře:

  • Přehled předpisů včetně novel , které jsou závazné pro správu katastru
  • Základní informace o nemovitostech
  • Využívání informací z KN a práce s LV, judikatura soudů
  • Využití „nahlížení do katastru“
  • Práce s geometrickými plány – proč zpřesňovat hranice, proč vyznačit přístavbu , vedlejší stavbu
  • Informace o metodických pomůckách pro zaměření a stanovení zastavěné plochy
  • Závěr – informace o předpisech souvisejících s tvorbou digitální technické mapy