INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Formy firemní expanze do zahraničí - daňově, účetně, smluvně

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.9.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Vladimír Zdražil 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je přehled a výklad způsobů jak dostat vaše produkty na zahraniční trhy za použití různých metod. Webinář je určen pro pracovníky oddělení prodeje, manažery strategie prodeje a finanční účetní účtující prodeje do EU a třetích zemí.

Program webináře:

  • Přímé prodeje do EU - účetně, daňově, smluvně
  • Prodej zboží s mezinaskladněním v jiných členských státech EU - daňově, účetně, smluvně, registrace k DPH. Přesuny mezi skaldy v EU.
  • Využití režimu call-off stock dle paragrafu 18 ZDPH jako nejbezpečnější forma expanze do jiného členského státu
  • Prodej zboží do EU přes prodejní platformy - smluvní podmínky platforem, varianty spolupráce s platformou tj. s naskladněním ve skladu platformy nebo bez naskladnění
  • Přijaté faktury za služby od prodejních platforem
  • Vývoz zboží do třetích zemí - celní náležitosti a podmínky pro osvobození od DPH, vývoz zboží, který není dodáním
  • Vývoz zboží při použití prodejní platformy
  • Prodej zboží statutu třetích zemí ze třetí země do jiné třetí země
  • Prodej zboží z dovozu do jiných členských zemí - s naskladněním v tuzemsku a bez naskladnění v tuzemsku
  • Reklamace a opravné daňové doklady v různých podobách a s ohledem na odlišné důvody pro vystavení ODD