INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dopad insolvence do správy místních poplatků a jiných veřejnoprávních pohledávek - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.5.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Eva Kostolanská 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem vzdělávání je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání o vybrané problémy střetu správy místních poplatků a insolvenčního řízení a zároveň si vyměnit zkušenosti se způsobem aplikace příslušných ustanovení zákona o místních poplatcích, daňového řádu a insolvenčního zákona.

Program webináře:

  • Vymezení základních pojmů upravených v zákoně č. 182/2006 Sb.- zásady insolvenčního řízení, insolvenční soud, úpadek, insolvenční správce, věřitelské orgány, účastníci řízení, doručování účastníkům řízení.
  • Zahájení insolvenčního řízení a jeho právní účinky pro správu místních poplatků a jiných veřejnoprávních pohledávek – stanovení a vymáhání místních poplatků, vybrání a vymáhání jiných veřejnoprávních pohledávek.
  • Rozhodnutí o úpadku a jeho právní účinky pro správu místních poplatků a jiných veřejnoprávních pohledávek – klasifikace pohledávek podle jejich vzniku a uplatnění, pohledávky vyloučené ze způsobů řešení úpadku, přihlašování pohledávek a jejich přezkoumání, úprava daňového řízení v daňovém řádu v jednotlivých fázích insolvenčního řízení.
  • Majetková podstata, její obsah, soupis a zpeněžování, osoba s dispozičním oprávněním, pohledávky za majetkovou podstatou a jejich uplatňování.
  • Způsoby řešení úpadku a správa místních poplatků a jiných veřejnoprávních pohledávek – konkurs, oddlužení, insolvenční řízení a lhůta pro placení daně, vybrání a vymáhání neuhrazených pohledávek (nedoplatků) po skončení insolvenčního řízení.
  • Úprava vztahu k insolvenčnímu řízení v procesní novele zákona o místních poplatcích (zákon č. 252/2023 Sb.).