INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 - výklad a souvislý příklad

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.2.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Eva Nedorostková 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je prostřednictvím řešeného příkladu na sestavení daňového přiznání k DPPO seznámit účastníky s aktuálním zněním zákona o daních z příjmů týkajících se právnických osob a upozornit je na nejdůležitější změny v zákoně platné pro zdaňovací období roku 2023.

Program webináře:

  • Transformace výsledku hospodaření na základ daně prostřednictvím jednotlivých řádků DaP poplatníků DPPO – rozbor zadaných účetních operací ve zpracovaném uceleném příkladu
  • Rozbor příslušných ustanovení zákona vážících se k jednotlivým účetním operacím příkladu
  • Upozornění na časté chyby při stanovení základu daně – poznatky z praxe
  • Aktuální metodické pokyny, sdělení a informace MF a GFŘ