INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Cestovní náhrady 2020-2021, správný postup při poskytování a účtování náhrad cest výdajů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.11.2020
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Helena Ludvíková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem kurzu je poskytnout podrobné komplexní informace týkající se náhrad cestovních výdajů.

Program semináře:

 • Právní předpisy pro poskytování cestovních náhrad, vydané k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a informace o případných změnách 
 • Platné vyhlášky pro rok 2020, základní náhrady používání silničních vozidel v ČR a o výši základní sazby zahraničních diet
 • Daň z příjmů v roce 2020  v souvislosti s cestovními náhradami .Výklad ustanovení ZP.Jak správně postupovat při vyslání pracovníka na služební cestu, vydání a zúčtování cestovního příkazu z účetního a daňového hlediska . Termíny, povinnosti.
 • Pracovní cesty v České republice, v zahraničí v rámci EU a pracovní cesty mimo EU. Opakované cesty v jeden den. Přerušení  parcovní cesty. Zrušení cesty, onemocnění na pracovní cestě. 
 • Poskytování cestovních náhrad i v jiných právních vztazích, pokud bylo jejich plnění sjednáno s odkazem na ZP, nebo v případě, že tak stanoví zvláštní předpis.
 • Cestovní náhrady u statutárních zástupců, jednatelů, členů představenstva, orgánů obcí, volených zastupitelů, dozorčích rad, funkcionářů spolků a dalších subjektů. 
 • Druhy náhrad, obligatorní a fakultativní. 
 • Stravné a jeho snížení. Postup zaměstnavatele při jeho snížení. Stravenky a cesta.
 • Vozidla při pracovních cestách, tzv. referentská vozidla, jiná vozidla než zaměstnavatele. Informace k vedení evidence ujetých kilometrů u služebních vozidel. 
 • Zúčtovatelná záloha pro účely pracovních cest tuzemských a zahraničních včetně postupu a termínu při jejím vyúčtování. Neposkytnutí zálohy na pracovní cestu. Používáni firemních karet. Kapesné. Co jsou nutné vedlejší výdaje.
 • Kurzové rozdíly při zahraničních pracovních cestách, správné účtování. Příklady.
 • Cestovní náhrady vyplácené v paušální výši – paušalizace náhrad – jak správně postupovat.
 • Nejčastější chyby a omyly při poskytování a účtování cestovních náhrad. 
 • Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků.