INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality a články

Aktuální informace o všem, co nás v poslední době zaujalo a o co se s Vámi chceme podělit. Věnujeme se převážně oblastem, ve kterých pořádáme školení a semináře.

17.10.
2013

Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok

Koncem září vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2014, a to se schodkem 112 miliard korun. Nutná tříprocentní hranice deficitu bude dodržena. Plánovaná výše příjmů rozpočtu činí 1099,3 miliard, výše výdajů 1211,3 miliard korun. Premiér Jiří Rusnok prohlásil, že řada požadavků ke schválení rozpočtu sice nebyla uspokojena, ale v současných možnostech české ekonomiky a veřejných financí to ani není možné.

16.10.
2013

Proč je důležitý „Program rozvoje obce“?

Program rozvoje obce (dále jen „PRO“) je základním plánovacím dokumentem obce, je zakotven v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Díky PRO je možné jasně formulovat představy o budoucnosti obce, a to na základě poznání dané situace, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších obecních akčních skupin. PRO se zpracovává na dobu 4 – 7 let. Strategická vize, která je také součástí procesu tvorby PRO (viz dále), se zpracovává na období 10 – 20 let.

8.10.
2013

Nový zákon o obchodních korporacích a jeho dopad na společnost s ručením omezeným

V souvislosti s novým občanským zákoníkem, který přináší mnoho velkých změn, v platnost vstupuje i nový zákon  č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Dosud se obchodními společnostmi zabýval obchodní zákoník, který se 31. prosince 2013 definitivně ruší. Informace týkající se smluv a vztahů mezi podnikateli se přesouvají do nového občanského zákoníku. Zákon o obchodních korporacích se bude zabývat pouze vlastní úpravou společností a družstev (tedy veřejné obchodní společnosti v.o.s., komanditní společnosti k.s., s.r.o., a.s. a družstva).

  1 ... 93 94 95 96 97 ... 106