INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality a články

Aktuální informace o všem, co nás v poslední době zaujalo a o co se s Vámi chceme podělit. Věnujeme se převážně oblastem, ve kterých pořádáme školení a semináře.

22.10.
2013

Od 1. září se opět zvýšil okruh nezaopatřených osob, které mají nárok na daňové slevy

V minulém roce schválili poslanci vyhlášku, kdy se studenti jednoletého prezenčního studia cizího jazyka nepovažovali za nezaopatřené děti (s možností uplatnění daňového zvýhodnění rodiči a slev na studium samotným studentem).  Kromě daňových slev studentům hrozilo i to, že si budou muset sami platit zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů.

17.10.
2013

Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok

Koncem září vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2014, a to se schodkem 112 miliard korun. Nutná tříprocentní hranice deficitu bude dodržena. Plánovaná výše příjmů rozpočtu činí 1099,3 miliard, výše výdajů 1211,3 miliard korun. Premiér Jiří Rusnok prohlásil, že řada požadavků ke schválení rozpočtu sice nebyla uspokojena, ale v současných možnostech české ekonomiky a veřejných financí to ani není možné.

16.10.
2013

Proč je důležitý „Program rozvoje obce“?

Program rozvoje obce (dále jen „PRO“) je základním plánovacím dokumentem obce, je zakotven v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Díky PRO je možné jasně formulovat představy o budoucnosti obce, a to na základě poznání dané situace, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších obecních akčních skupin. PRO se zpracovává na dobu 4 – 7 let. Strategická vize, která je také součástí procesu tvorby PRO (viz dále), se zpracovává na období 10 – 20 let.

  1 ... 91 92 93 94 95 ... 105