INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality a články

Aktuální informace o všem, co nás v poslední době zaujalo a o co se s Vámi chceme podělit. Věnujeme se převážně oblastem, ve kterých pořádáme školení a semináře.

21.2.
2014

Evropská komise chce zabránit daňovým diskriminacím cizinců

Evropská komise si chce posvítit na daňové předpisy členských států a ověřit, zda nediskriminují občany EU, kteří pracují v jiném členském státě. Soustředit se chce jak na ekonomicky aktivní populaci (zaměstnance či osoby samostatně výdělečně činné) tak i na důchodce či studenty. Tímto záměrem komise navazuje na iniciativu, která vznikla již v roce 2012 a zaměřovala se především na přeshraniční pracovníky.

10.2.
2014

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních (ZŘS), je účinný od 1. 1. 2014. Podle tohoto zákona budou soudy projednávat a rozhodovat právní věci, které jsou v tomto zákoně stanoveny. Vedle zákona o zvláštních řízeních soudních platí ještě další zákon, občanský soudní řád, takže podle ustanovení § 1 odst. 2 ZŘS je uveden odkaz na občanský soudní řád takto: cit.: „Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se občanský soudní řád.“ Soudní řízení se tedy rozděluje do dvou zákonů: soudní řízení sporná a soudní řízení nesporná.

7.2.
2014

O veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zákon č. 304/2014 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále ZVR) je jedním z prováděcích zákonů zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, s účinností od 1. 1. 2014 (dále NOZ). Následující článek má za cíl stručně pojednat o stávajících veřejných rejstřících, jak jsou stanoveny zákonem. Protože zákon o veřejných rejstřících je prováděcím předpisem NOZ, jsou v článku uvedeny vztahy k NOZ, v němž se upravují jednotlivé právnické a fyzické osoby.

  1 ... 84 85 86 87 88 ... 106