INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality a články

Aktuální informace o všem, co nás v poslední době zaujalo a o co se s Vámi chceme podělit. Věnujeme se převážně oblastem, ve kterých pořádáme školení a semináře.

2.5.
2014

Návrh ministerstva financí na tři sazby daně

V současné době jsou sazby daně z přidané hodnoty 21 a 15 procent. Vláda ovšem chce u některého zboží snížit daň z přidané hodnoty. Od roku 2015 ministerstvo financí plánuje snížit sazbu DPH u léků, knih nebo dětských plen na desetiprocentní sazbu. V návrhu konvergenčního programu se již v roce 2016 počítá se třemi sazbami daně z přidané hodnoty. Sazba 14 procent má být u potravin, vody, tepla a dopravy. Sazba na ostatní zboží a služby bude 20 procent.

29.4.
2014

Držba podle zákona č. 89/2012 Sb., Nového občanského zákoníku

Článek bych ráda uvedla definicí pojmu „držba“, leč zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014 (dále jen zákon), takovou definici neobsahuje. Ale aby byl nárok držby naplněn, musí být splněny určité a zákonem dané podmínky. Za prvé se jedná o faktické ovládání práva a za druhé je to úmysl osoby, kterého zákon stanoví jako držitele, a to v ustanovení § 987 doslovně: „Držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe.“ Tento článek je stručným průvodcem novou právní úpravou držby v zákoně.

21.4.
2014

Pachtovní smlouva – Zemědělský pacht

Jednání o pachtovní smlouvě se řídí stejnými pravidly jako jednání o kterékoliv jiné smlouvě podle ustanovení § 1724 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku. Lze jen doporučit, aby se před jednáním o smlouvě smluvní strany seznámily s příslušnými procesy, zásadami a průběhem jednání podle uvedených ustanovení. Jedná se totiž o změnu oproti již neplatnému občanskému zákoníku.

16.4.
2014

Nový a ojetý automobil z pohledu DPH, pronájem a půjčování automobilů

Automobil, který slouží k ekonomickým činnostem, může jeho majitel, který je plátce DPH, pořídit s odpočtem DPH za splnění zákonem stanovených kritérií. Novým dopravním prostředkem se rozumí vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do šesti měsíců ode dne prvního uvedení do provozu (obvykle se jedná o den registrace k provozu ve státu výrobce), nebo má najeto méně než 6 000 km.

  1 ... 36 37 38 39 40 ... 62