INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality a články

Aktuální informace o všem, co nás v poslední době zaujalo a o co se s Vámi chceme podělit. Věnujeme se převážně oblastem, ve kterých pořádáme školení a semináře.

21.8.
2018

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Pokud zaměstnáváte-li alespoň jednoho zaměstnance, máte ze zákona povinnost platit pojištění, ze kterého bude hrazena vašemu zaměstnanci škoda na zdraví a škoda vzniklá v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání. Tato povinnost se i týká zaměstnavatelů, kteří mají zaměstnance pouze na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Povinnost se nevztahuje pouze na zaměstnavatele, kteří mají podle zákona postavení statutárního orgánu.

7.8.
2018

Daňová Kobra oslavila čtyři roky své existence

Tým Daňové Kobry působí již čtyři roky na celostátní úrovni i v rámci krajů. Jedná se o spolupráci policistů, celníků a pracovníků finanční správy. Cílem tohoto projektu je boj proti daňovým únikům a daňové kriminality, a to především v oblasti daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Podařilo se ji již zachránit 10,4 miliardy korun. Mimo jiné se i podílí na tvorbě legislativních změn.

19.7.
2018

Daňový bonus

Daňový bonus lze získat v případě, že vaše daňové zvýhodnění je vyšší než vypočtená daň z příjmu. Mají na něj nárok jak zaměstnanci, tak i podnikatelé.  Tyto peníze navíc je možné získat například při využívání daňového zvýhodnění na děti nebo na manželku s nízkými příjmy. Bonus náleží ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu.  Daňový bonus stát vyplácí, pokud jsou příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy.

  1 ... 30 31 32 33 34 ... 101