INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zrušení živnosti kvůli dluhu na pojistném

26.3.2015

Kvůli dluhu na pojistném vám nejen hrozí penále z neuhrazených částek, ale i zrušení vašeho podnikání. V dnešním článku si můžete přečíst o situacích, kdy by se podnikatelé dlužící na sociálním či zdravotním pojištění měli mít na pozoru, neboť jim může živnostenský úřad zrušit živnostenské oprávnění.

Sociální pojištění se skládá z pojistného na důchodové zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemocenského pojištění. Osoby samostatně výdělečně činné musí ze zákona platit pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění si mohou platit podle vlastní vůle.

Dle živnostenského zákona je nezaplacení pojistného chápáno jako nesplnění závazků vůči státu. Obecní živnostenský úřad může v takovém případě živnost zrušit či v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení.

Pokud živnostenský úřad již rozhodnutí o zrušení živnostenského úřadu vydal, nemůže již pravomocné rozhodnutí vrátit zpět. V praxi to tedy znamená, že dodatečná úhrada dlužného pojistného nepomůže. Na nové živnostenské oprávnění si musí podnikatel minimálně počkat tři roky. Pokud podnikatel chce zažádat o udělení koncese v jiném oboru, může tak učinit po prvním roce po právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

Pozastavit provozování živnosti nelze déle než jeden rok. Délku pozastavení činnosti určí živnostenský úřad na základě správního uvážení po zhodnocení všech podkladů pro rozhodnutí.

I kvůli nezaplacenému zdravotnímu pojištění můžete mít problémy. Opět je pozastavení či zrušení živnostenského oprávnění z důvodu neplacení zdravotního pojištění vázáno na podání návrhu zdravotní pojišťovnou k obecnímu živnostenskému úřadu. Příslušná správa sociálního zabezpečení ani zdravotní pojišťovna nemůže sama o tomto rozhodovat. Nicméně institut sankčního rušení či pozastavení živnostenského oprávnění z důvodu neplacení zdravotního pojištění se v praxi vyskytuje jen ojediněle.  Ovšem pojišťovny mají zpracovanou interní metodiku, ve které jsou nastavené důvody a finanční limit, při kterém regionální pobočky mohou podat podnět ke zrušení živnostenského oprávnění místně příslušnému živnostenskému úřadu.

V budoucnosti chce například Všeobecná zdravotní pojišťovna snížit finanční limity, při kterých je možné podněty k rušení či pozastavení živnosti odeslat. Toto opatření by mělo zvýšit počet těchto případů.