INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vrácení přeplatku na silniční dani

14.12.2022

Díky novele zákona o silniční dani mají některé podnikatelé a firmy nárok na přeplatek. Přeplatky vznikly z uhrazených záloh na silniční dani, které byly ovšem v průběhu letošního roku zrušeny. Vláda tak reagovala na vysoké ceny pohonných hmot.
Od ledna letošního roku byla u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun silniční daň zrušena. Zároveň došlo k výraznému snížení počtu osob, které jsou povinny tuto daň hradit.  Někteří ovšem zálohy na dan hradily dále a vzniklo tak velké množství daňových přeplatků.

Předmětem daně nově zůstávají pouze vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice.

Za poplatníka daně je tak nově považován ten, kdo:

  • je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla
  • užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena

„Přeplatky na dani silniční mohou být vráceny na základě podané žádosti o vrácení přeplatku u svého místně příslušného správce daně. Nelze ale zažádat prostřednictvím obyčejného e-mailu,“ uvedl Jan Ronovský, zástupce generálního ředitele Finanční správy.

Žádost o vrácení přeplatku lze vytvořit ve webové aplikaci Finanční správy a následně ji poslat na finanční úřad poštou, přes datovou schránku nebo online na webu Mojedaně.cz. Přeplatek se vrací do 30 dnů od dne podání žádosti. V rámci žádosti se vyplňuje také bankovní spojení, na které má být přeplatek vyplacen.

V případě, že si poplatník o přeplatek sám nepožádá, stane se tento přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu. Poplatník po této době na něj už nárok nemá.

Přeplatek nemusí být vrácen, pokud má daňový subjekt nějaký nedoplatek na jakékoliv dani či záloze na daň. Vrací se daňový přeplatek vyšší než 200 korun.