INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Taxparency – motivace firem k placení daní

5.5.2015

Projekt s názvem Taxparency  by měl dle skupiny českých právníků, ekonomů a politiků zlepšit přehled, jak firmy působící na evropském kontinentu platí daně. Označení taxparency je založeno na dvou anglických slovech: tax čili daň a tranparency neboli průhlednost.

Tento nápad je reakcí na odhalení z konce loňského roku, podle něhož stovky nadnárodních firem uzavřely v minulosti s Lucemburskem tajné dohody zajišťující nižší daně (v angličtině označováno jako LuxLeaks).

Způsob fungování vysvětlil europoslanec Tomáš Zdechovský: „Snažíme se přijít s úplně novým konceptem placení korporátních daní. Platit daně, tam kde podnikám, by pro majitele firem měla být společenská odpovědnost. Nikoli že budou daně převalovat přes různé odpočty v těch zemích, kde si domluví výhodnější podmínky. Firmy by se ucházely o značku ‚taxparentní‘. Dostala by je ta, která splní dvě podmínky: odvedla by na daních 11,25 procenta z příjmu a zároveň odkryla vlastnickou strukturu.“

Odvod na daních ve výši 11,25 % je průměr dvou nejnižších sazeb daně z příjmu v Evropské unii – Bulharska 10 % a Irska 12,5 %. Neměla by tedy hrozit žádná diskriminace firem z jakékoliv země Evropské unie. Hlavním účelem je, aby se zabránilo excesům typu jednoprocentní daňová sazba jako v některých státech.

Avšak 11,25 % by bylo číslem, které nepředstavuje sjednocenou evropskou firemní daň. Firmy by i nadále platily tolik, kolik po nich státy nechtějí – 33 % ve Francii, 19 % v České republice a 12,5 % v Irsku. Minimální hranice pro získání taxparentní značky by bylo ovšem zmíněných 11,25 procenta. V případě, že by se firma vyhýbala placením daní v jednotlivých zemích, takže se dostane pod 11,25 %, musela by svou skutečnou míru zdanění sdělit spotřebiteli. Spotřebitel by tak získal informaci, které firmy daně poctivě platí a které nikoli, a mohl by pak podle toho nakupovat.

Základním principem taxparentnosti je transparentnost a pozitivní motivace. Pokud tedy firmy budou odvádět daně v určité výši, nikdo po nich nebude požadovat vlastnickou strukturu a nebudou mít problémy s daňovým úřadem. V situaci, kdy firmy odvedou méně daní, stát se na ně soustředí a kontroluje je.