INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Prominutí daně a další úlevy

29.4.2021

Vláda odsouhlasila rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Vzdělávací instituce a firmy tak nepřijdou o možnost daňového odpočtu za pořízení majetku.

„Přestože koronavirus znemožnil praktickou výuku a tím i splnění podmínky pro daňový odpočet za pořízení majetku, subjekty o možnost odpočtu nepřijdou. Díky právě schválenému daňovému pardonu jim totiž bude možné uznat splnění této podmínky až v následujících letech,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Prominutí daně se bude týkat těch, kteří za zdaňovací období započaté od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 investovaly do pořízení majetku na odborné vzdělávání a na tuto investici uplatnily příslušný daňový odpočet.

Ministerstvo financí také s ohledem na složitou situaci odkládá daňové termíny a odpouští daňové sankce. Došlo k posunutí termínu daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020. Bez sankce lze přiznání podat v papírové podobě do 3. května 2021. Elektronické podání je možné podat až do 1. června 2021. Pokud ovšem daňové přiznání podáte v pozdějším termínu, sankce se vám bude počítat již od 1. dubna.

Lidé, kteří byli v karanténě, prodělali onemocnění Covid-19 nebo mají jiné závažné důvody, mohou bezplatně požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání až o další 3 měsíce.

Daň z příjmů z výdělku studentů a dalších, kteří v nemocnicích vykonávali a vykonávají pracovní povinnost je prominuta.

Daň z nemovitých věcí by měla být zaplacena do 31.5. Ti, kteří se kvůli pandemii covid-19 dostali do finančních potíží, mohou do srpna 2021 požádat o takzvané posečkání daně a finanční správa jim odpustí i úroky z prodlení.

Díky zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty budou moci podnikatelé uplatnit případnou daňovou ztrátu vykázanou za rok 2020 zpětně ve svých základech daně za rok 2019 a 2018, a to v souhrnné výši nepřesahující 30 mil. Kč. Ve formě vratitelného přeplatku tak poplatníci získají zpět zaplacenou daň či její část za tato zdaňovací období.