INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přivýdělky a placení sociálního a zdravotního pojištění

26.4.2016

Lidé, kteří mají během roku mimo zaměstnání nebo podnikání i jiné příjmy musí v některých případech také platit sociální a zdravotní pojištění. V dnešním článku si o podmínkách můžete přečíst.

Zaměstnanci na sociálním pojištění odvádí 6,5 % ze své hrubé mzdy. Zaměstnavatel za své zaměstnance pak odvádí dalších 25 % z hrubé mzdy a je zodpovědný za správný výpočet a včasný odvod sociálního pojištění na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.  Na zdravotním pojištění zaměstnanci odvádějí 4,5 % z hrubé mzdy a zaměstnavatel za ně pak platí dalších 9 %.

Osoby samostatně výdělečně činné odvádějí na sociálním pojištění celkem 29,2 % z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ představuje polovinu hrubého zisku. Minimální záloha na sociální pojištění činí v letošním roce 1 972 korun (pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost). Vyšší odvody sociálního pojištění přinášejí plátci výhody v podobě vyšší nemocenské, mateřské, podpory v nezaměstnanosti a hlavně v důchodu.

Lidé si většinou přivydělávají na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Pokud odměna plynoucí z dohody o provedení práce nebude vyšší než 10 000 korun, sociální a zdravotní pojištění se neplatí. Při práci na dohodu o pracovní činnosti sociální pojištění neplatíte pouze v případě, že měsíční odměna od jednoho zaměstnavatele není vyšší než 2 499 korun. Zdanění je tedy v těchto případech nižší, avšak je nutné brát v potaz to, že z takového příjmu nevzniká nárok na nemocenské dávky či důchod.

Z autorských honorářů se sociální pojištění neplatí, nepřesahuje-li jejich výše 10 000 Kč měsíčně od téhož plátce. Při překročení limitu je nutné příjem z honoráře zahrnout do Přehledu o příjmech a výdajích a zaplatit z něj sociální pojištění. U příjmů z kapitálového majetku, pronájmu nebo ostatních příjmů se sociální pojištění neplatí. Tyto příjmy však nemají žádný vliv na důchodové nároky.

Co se týče zdravotního pojištění, platí stejné podmínky jako pro sociální pojištění (z autorských honorářů do 10 000 korun měsíčně se pojištění neplatí).