INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Evropský parlament schválil jednotný systém zdanění

20.3.2018

Evropská unie chce sjednotit pravidla pro placení firemních daní. Jedná se o reakci na situaci, kdy velké firmy odvádějí daně v zemích, kde panují příznivé daňové podmínky. Korporace by tak měly platit daně nikoli pouze tam, kde sídlí, ale také tam, kde působí.

Dále Evropský parlament požaduje, aby Evropská komise nastavila kritéria zdaňování například na základě počtu uživatelů či poplatníkem shromážděného objemu digitálního obsahu. Cílem je získat jasnější obraz toho, kde a v jakém objemu daná společnost generuje zisk.

Europoslanci nové směrnice již odsouhlasili, jejich konečné přijetí je ovšem podmíněno jednomyslným schválením všemi členskými státy Evropské unie. Směrnice jsou dvě: směrnice o společném základu daně (CCTB) a o společném konsolidovaném základu daně (CCCTB).  Návrhy obou směrnic předložila Evropská komise již na podzim roku 2016.

Konsolidovaný společný základ daně z příjmu fyzických osob se zatím týká korporací s globálním ročním obratem přes 750 miliónů eur (přes 19 miliard korun). Tato směrnice (CCCTB) požaduje, aby se všechny zisky (případně ztráty) společnosti v členských zemích Evropské unie sečetly do jedné částky, ze které společnost odvede daň. Výsledná daň by se měla rozdělit mezi státy, kde daňový subjekt působí.

Luděk Niedermayer, místopředseda Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu, uvedl nový systém zdanění na hypotetickém příkladu s automobilkou Volkswagen. Nejdříve by se určila její celková obchodní bilance a „tento zisk by se rozdělil; například 40 procent by patřilo Česku a 60 procent Německu. Němci by si zisk zdanili svojí sazbou a my naší,“ uvedl. „Jsem přesvědčen, že v dlouhodobém horizontu na tom vydělají všichni,“ dodal Niedermayer.

Po případném zavedení normy by zaznamenaly ztráty země jako je Irsko, Nizozemsko, Malta či Lucembursko, což jsou země, kam firmy velmi často převádějí své zisky kvůli výhodnějším daňovým předpisům. Poslanci jako kompenzaci pro tyto země navrhují zřízení dočasného kompenzačního fondu. Autor zprávy parlamentního výboru Paul Tang nicméně tyto státy označil za „piráty uvnitř EU“. V Irsku, kde je korporátní daň na úrovni 12,5 procenta, mají své evropské centrály jak sociální síť Facebook, tak Google.