INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Digitální daň jako hrozba pro Česko?

4.2.2020

Česká republika chce ještě v letošním roce zavést digitální daň ve výši sedmi procent. Této dani by měly podléhat všechny internetové firmy v České republice s globálním obratem nad 750 miliónů eur (v přepočtu asi 19 miliard korun), které budou mít v tuzemsku roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně v hodnotě 100 miliónů korun.

Nová daň by se například dotkla firem jako je Google, Facebook, Amazon či Apple. Do státního rozpočtu by digitální daň měla přinést zhruba pět miliard korun ročně. Návrh již podpořila sněmovna. Nyní ho posoudí rozpočtový výbor. Zákon o digitální dani by mohl vstoupit v účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve sbírce zákonů. Základ daně budou tvořit tržby za služby poskytnuté během zdaňovacího období, ale jen ta část vztahující se k českým uživatelům.

Čeští exportéři ovšem žádají o změnu návrhu na zavedení digitální daně. Důvodem je obava o vztahy mezi Českou republikou a Amerikou. Spojené státy dle Hospodářských novin již varovaly, že kvůli digitální dani zavedou vůči České republice odvetná opatření. Daň považují za diskriminaci vůči firmám se sídlem v USA. Podobný spor již vedou s Francií, která zavedla tříprocentní digitální daň v loňském roce. Spojené státy pohrozily Francii zavedením cla na některé zboží.

Podle Hospodářské komory by se zavedení daně nemuselo státu vyplatit. „Je si třeba uvědomit, že objem českého exportu do USA představuje zhruba 100 miliard korun. Pokud by se podnikatelům nepodařilo najít alternativní odbytiště jejich produkce, jejich ztráty by mohly vést k výpadku daňových příjmů státního rozpočtu několikanásobně převyšujícímu očekávaný výnos daně z digitálních služeb. Proto by vláda měla promyslet, zda se jí nová daň vůbec vyplatí.“ řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Ministryně financí Alena Schillerová novou českou digitální daň považuje za dočasné řešení, než se státy OECD dohodnou na zdanění globálních digitálních firem. „Ani mezinárodní rychlík neprojede Českou republikou, když tu nebudou koleje. To znamená, kdyby tu nebyla infrastruktura IT, tak by těžko tyto firmy tady mohly už 10 let podnikat a neplatit nám skoro žádné daně. To si myslím, že není v pořádku a není to fér vůči podnikatelům, kteří ty daně tady platí,“ argumentovala Schillerová. Ovšem ministryně již připustila i připustila možné snížení sazby u digitální daně ze zatím navrhovaných sedmi procent na pět.
Dle prohlášení OECD chce mezinárodní společenství najít dlouhodobé řešení daňových problémů vyplývajících z digitalizace ekonomiky na základě konsensu do konce roku 2020.