INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Jiří Klíma

Ing. Jiří Klíma
Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. Více než dvacetiletá praxe v daňovém poradenství i v lektorské činnosti, se zaměřením především na oblast daně z přidané hodnoty a daní z příjmů fyzických i právnických osob. Společník a partner účetní a poradenské společnosti.