V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.
JUDr. RNDr. Jelínková Jitka Ph.D. je členkou rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí a byla dlouholetou vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. Specializuje se na právo ochrany přírody, zvláště dřevin rostoucích mimo les, procesní právo (kontrola, terénní šetření, správní řízení) a správní trestání v praxi orgánů životního prostředí. Jako členka různých resortních pracovních skupin se podílí na tvorbě nových právních předpisů a metodik v oblasti ochrany přírody. Je spoluautorkou publikace Právní vztahy k dřevinám, praktický průvodce a Praktického komentáře ke kontrolnímu řádu.