INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. je členkou rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí a byla dlouholetou vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. Specializuje se na právo ochrany přírody, zvláště dřevin rostoucích mimo les, procesní právo (kontrola, terénní šetření, správní řízení) a správní trestání v praxi orgánů životního prostředí. Jako členka různých resortních pracovních skupin se podílí na tvorbě nových právních předpisů a metodik v oblasti ochrany přírody. Je spoluautorkou publikace Právní vztahy k dřevinám, praktický průvodce a Praktického komentáře ke kontrolnímu řádu.