INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

RNDr. Petr Beránek

RNDr. Petr Beránek
RNDr. Petr Beránek je od roku 1994 daňovým poradcem. Jedna z hlavních specializací jsou nestátní neziskové organizace (je člen Metodické sekce neziskových organizací v KDP, člen Metodické rady pro neziskové organizace ve SÚ, konzultace na přípravě nového zákona o účetnictví v oblasti nestátních neziskových organizací). Již řadu let se věnuje přednáškové i publikační činnosti. Je ředitel společnosti ADAR – Agentura daňových rad s.r.o.