INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Václav Benda

Ing. Václav Benda
Ing. Václav Benda působil od roku 1993 jako vedoucí pracovník odboru nepřímých daní Ministerstva financí ČR, kde se podílel např. na přípravě zákona o dani z přidané hodnoty ke dni vstupu České republiky do EU. Dlouhodobě působí jako lektor a autor řady publikací a článků k DPH, nyní soukromě podniká v poradenské sféře (firma BVO.CZ s.r.o.).