INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýšení mateřské a revoluce v rodičovské

8.3.2016

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová navrhuje, aby ženy s vyššími příjmy pobíraly vyšší mateřskou.  V současnosti je mateřská upravena tak, že pro určitou příjmovou skupinu je výrazně krácena, což může být demotivující pro zakládání rodiny.

Nyní se mateřská pohybuje na úrovni 70 % platu. Pokud žena vydělává více než 28 tisíc korun měsíčně, pak stát její příspěvek výrazně krátí. Zvýšení hranice by se týkalo zhruba 20 tisíců rodičů. Jak říká poslankyně a místopředsedkyně strany TOP 09 Markéta Adamová: „Jsou to mnohdy ženy, které se dlouho vzdělávaly, jsou pracovité, pracují a odvádějí nemalé daně a odvody, a jediné období, kdy od státu něco potřebují, je právě v období mateřství.“

Je ovšem důležité upozornit, že nelze zaměňovat pojmy mateřská dovolená a rodičovská dovolená. Peněžitá pomoc v mateřství trvá 28 týdnů a žena ji čerpá od státu z nemocenského připojištění. Na mateřskou dovolenou poté navazuje rodičovská dovolená, kdy rodič dostane příspěvek ve výši 220 tisíc korun, který si může rozložit do dvou, tří nebo čtyř let.

Znamená to tedy, že při čtyřletém rodičovském volnu je to 3 800 měsíčně a při tříletém 7 600 korun. Maximální měsíční částka nyní dosahuje 11 500 korun, kdy vybrání celé sumy trvá 19 měsíců.

Ministerstvo práce chce horní hranici dávky 11 500 korun zrušit a rodiče by si tak moli zvolit kratší rodičovskou s vyšší měsíční částkou, která by se mohla rovnat mateřské. Rodiče s výdělkem 20 tisíc korun hrubého by tedy mohli dostávat až 13 800 korun měsíčně a tuto částku by dostávali do necelých dvou let dítěte.  Matky či otcové s výdělkem 30 tisíc korun měsíčně by mohli dostávat 20 400 korun po dobu 11 měsíců.

Toto opatření by měly uvítat firmy, které budou mít své pracovníky dříve zpět. Dřívější návrat do zaměstnání by také znamenal zvýšení příjmů z odvodů a daní. Lze předpokládat vyšší poptávku po místech v jeslích a ve školkách. Stát by měl také přestat sledovat, kolik času tráví děti v jeslích. V současnosti při pobírání rodičovského příspěvku lze děti do dvou let poslat do předškolního zařízení maximálně na 46 hodin v měsíci. Toto by se mělo změnit a měla by se sledovat jen řádná péče o dítě v rodině.